معمار 98

ویلای رقص مکانیکی در زوریخ با دیوارها و بالکن های متحرک و رنگارنگ

نمای متحرک

ویلای رقصان زوریخ

این بلوک مسکونی در زوریخ با دیوارهای پویاست و بازشوهای ساختمان تبدیل به بالکن می شوند.
این پانلها برای تنظیم نور خورشید، سایه، دید و کنترل جریان هوا به فضای داخلی عمل میکنند.


هر چهار وجه ساختمان با استفاده از فناوری هیدرولیک ، برای باز کردن بالکن های رنگارنگ استفاده میکنند.
رنگ های بالکن با رنگ داخلی همان فضا در ارتباط است. تغییر حجم ساختمان از یک مکعب یکنواخت به شکل پیچیده تر و رنگارنگ تنوع خوبی را از نظر بصری به ویلا داده است.

مانوئل هرز

معمار: مانوئل هرز
اینستاگرام: @manuel.herz

ویلای رقصان زوریخ

یک ساختمان مسکونی در زوریخ سوئیس با دیوارها و بالکن های متحرک

ویلای رقصان زوریخ

ویلای رقصان زوریخ

ویلای رقص مکانیکی در زوریخ با دیوارها و بالکن های متحرک

Balconies’ variations

ساختمان رقصان

ویلای رقصان زوریخ

ویلای رقص مکانیکی در زوریخ با دیوارها و بالکن های متحرک

 

  • تحریریه معمار۹۸
  • مترجم: فریبا عرب

 

 

 Zurich- Mechanical Dance -Manuel Herz-بالکن متحرک-زوریخ سوئیس-ساختمان هیدرولیک-نمای متحرک-خانه رقصان-علم و تکنولوژی معماری-معمار مانوئل هرز-ساختمان مسکونی با نمای متحرک-معماری پویا و متحرک-ویلای رقصان زوریخ

 

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question