معمار 98

دروس و ضوابط معماری

آموزش مبحث 10 دهم مقررات ملی ساختمان + ویدیو کامل

آموزش مبحث ۱۰ دهم مقررات ملی ساختمان + ویدیو کامل

آموزش مبحث 9 نهم مقررات ملی ساختمان + ویدیو کامل

آموزش مبحث ۹ نهم مقررات ملی ساختمان + ویدیو کامل

طول رمپ پارکینگ

طول رمپ پارکینگ رو چطور باید محاسبه کنیم؟ + ویدیو

شماره گذاری الکترود جوشکاری - حل تست از کتاب راهنمای جوش

شماره گذاری الکترود جوشکاری – حل تست از کتاب راهنمای جوش

تراز متوسط زمین یا تراز مبنا در زمین های شیبدار - مبحث 3 و 4

تراز متوسط زمین یا تراز مبنا در زمین های شیبدار – مبحث ۳ و ۴

حل تست مبحث 16 - بخش مخزن ذخیره سازی و تنظیم فشار آب

حل تست مبحث ۱۶ – ذخیره سازی و تنظیم فشار آب

رتبه های برتر آزمون نظام مهندسی + مصاحبه ویدیویی

رتبه های برتر آزمون نظام مهندسی و مطالعه و تست زنی + مصاحبه ویدیویی

توصیه قبول شدگان آزمون نظام مهندسی - تجربیات و تکنیک های قبولی + ویدیو

توصیه قبول شدگان آزمون نظام مهندسی – تجربیات و تکنیک های قبولی + ویدیو

آموزش مبحث پنجم 5 مقررات ملی

آموزش مبحث پنجم ۵ مقررات ملی – مصالح و فرآورده های ساختمانی – ویرایش ۱۳۹۶

آموزش مبحث یازدهم 11 مقررات ملی

آموزش مبحث یازدهم ۱۱ مقررات ملی – طرح و اجرای صنعتی ساختمان – ویرایش ۱۳۹۲

آموزش مبحث 22 بیست و دوم

آموزش مبحث ۲۲ بیست و دوم – مراقبت و نگهداری از ساختمان – ویرایش ۱۳۹۲

راهرو سرپوشیده موقت در مبحث دوازدهم 12 مقررات ملی ساختمان

راهرو سرپوشیده موقت در مبحث دوازدهم ۱۲ مقررات ملی ساختمان

question