معمار 98

دانلود مجله، مقاله، کتاب

کتاب ساخت در معماری

کتاب ساخت در معماری فرانسیس دی کی چینگ + دانلود رایگان PDF

کتاب نویفرت معماری

کتاب نویفرت معماری ، دانلود رایگان فایل PDF ترجمه شده

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات – اجرا معماری و اجرا عمران

دانلود کتاب مدیریت ساخت

دانلود کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود کتاب ماشین آلات عمرانی

دانلود کتاب ماشین آلات عمرانی – نشریه ۴۴۶ (اجرا عمران – اجرا معماری)

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان

دانلود موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان – نشریه ۴۳۱۱

مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

دانلود کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

دانلود قوانین و مقررات ساخت و سازها

دانلود قوانین و مقررات ساخت و سازها و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط

دانلود کتاب روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز

دانلود کتاب روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز – نظام مهندسی

دانلود فناوری های نوین ساختمانی

نشریه فناوری های نوین ساختمانی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

question