آموزش نکات اقلیمی در طراحی معماری/تأثیر اقلیم در معماری

16
3186
تاثیر اقلیم در معماری

تاثیر اقلیم در معماری

اگر یک طراح، معمار و یا یک شهرساز باشید، مسلماً میدانید که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکلگیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار می آید.در واقع شهرها ،عناصر شهری و عملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. این تأثیر پذیری تاقبل از پیدایش ما در شهرها و شهرهای بزرگ تقریباً یکسویه بوده و از آن به بعد شهرها نیز در اوضاع اقلیمی فضای پیرامون خود تأثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی میکرو را پدید آورده اند به گونه ای که امروزه یک قلمرو اقلیمی خاص به نام ”میکرو کلیمای شهری” ظهور یافته و مطالعات مربوطه تحت عنوان ” آب و هوا شناسی شهری ” مطرح گردیده است.

در این پست چند نمونه تصاویر از شیت هایی با در نظر گرفتن مبانی نکات اقلیمی به صورت گرافیکی برای نقاط مختلف آورده شده است.

نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم معتدل و مرطوب


نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم سرد و کوهستانی

نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک

پایان مطلب.

 

 

 

 اقلیم در معماری-نکات اقلیمی-ویژگی های اقلیم گرم و خشک-ویژگی های اقلیم سرد و کوهستانی

-ویژگی های اقلیم معتدل و مرطوب- تاثیر اقلیم در طراحی-معماری سنتی-معماری ایرانی-معماری اقلیمی-معماری بومی

 

این نوشته را چقدر میپسندید؟
[مجموع: ۰ میانگین: ۰]
filesell

16 ديدگاه

افزودن دیدگاه