دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

0
721
ضوابط و استانداردهای طراحی بیمارستان

دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

 • پروژه در سایت معمار۹۸ تهیه شده است.
 • پروژه در ۹۴ اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش آماده شده است.
 • این پروژه خلاصه پاورپوینت اصلی است که در ۲۷۷ اسلاید تهیه شده است. دریافت پاورپوینت اصلی
 • برای توضیحات بیشتر و دریافت این پروژه روی دریافت این محصول کلیک نمایید.
 • فهرست:
 • ضوابط عمومی
 • مکان بیمارستان
 • جهت بیمارستان
 • محوطه بیمارستان
 • سازماندهی
 • الگو های شکلی
 • الگوی بیمارستان ها در زمان انقلاب صنعتی
 • بیمارستان های دوران مدرن
 • بیمارستان های چندبلوکی
 • الگوی حجم استوانه
 • الگو H
 • الگو صلیبی
 •  ورودی اصلی
 • مسیرهای حرکتی
 • مسیریابی
 • الزامات تناسبات داخلی بخش
 • ضوابط عمومی بیمارستان (روش چیدمان اتاق بستری، ایزوله ، جراحی و…)
 • ضوابط اختصاصی
 • ضوابط فضای مالی و اداری
 • ضوابط  فضاهای پشتیبانی
 • ایستگاه کنترل و پذیرش
 • فضای استراحت کارکنان
 • تناسبات فضای استراحت کارکنان
 • خدمات رسانی لابی یا فضای انتظار
 • چیدمان لابی یا فضای انتظار
 • تناسبات لابی یا فضای انتظار
 • فضای پارک تجهیزات پزشکی
 • تناسبات فضای پارک تجهیزات پزشکی
 • ایستگاه پرستاری
 • چیدمان ایستگاه پرستاری
 • تناسبات ایستگاه پرستاری
 • اتاق دارو و کار تمیز
 • تناسبات اتاق دارو و کار تمیز
 • اورژانس
 • اتاق نظافت-رختشویخانه
 • آشپزخانه مرکزی
 • انبار تجهیزات پزشکی
 • سردخانه
 • داروخانه
 • اتاق استراحت پزشک
 •   بخش تشخیص
 •  رادیولوژی
 • جدول راهنمای طراحی فضاهای MRI
 • ضوابط طراحی آزمایشگاه
 • معرفی فضاهای بخش آزمایشگاه
 • محل آزمایشگاه
 • فضای مورد نیاز آزمایشگاه
 • بخش درمانی
 • بررسی قسمت جراحی
 • دسترسی های بخش جراحی
 • سوییت جراحی
 • نحوه عملکرد داخلی بخش جراحی
 • فضاهای سوییت جراحی
 • محل ساختمان اتاق عمل
 • بررسی اتاق عمل
 • کف و درب اتاق عمل
 • نور و روشنایی اتاق عمل
 • سیستم تهویه اتاق عمل
 • ریکاوری
 • الگو های طراحی بخش جراحی
 • تراپی ها
 • دورۀ درمان رادیوتراپی
 • دستگاه های رادیوتراپی
 •   فیزیوتراپی
 • بخش مراقبتی
 • بخش بستری
 • ابعاد تخت ها
 • فضای مراقبت ویژه
 • بخشCCU
 •   بخش  ICU(8 تا۱۲ تخت)
 • بخش post CCU
 • منابع
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

خلاصه:
•    مکان بیمارستان برای تمامی بخش ها باید فضای کافی داشته باشد.
•    ساکت و ارام
•    عاری از الودگی
•    امکان توسعه طرح حداقل ازیک طرف باشد.
•    ساختمان های اطراف امکان نفوذ نداشته باشند.

•    دوری از فضاهای کارگاه های صنعتی.فرودگاه ها.پایگاه ها.مدارس
•    دوری از گسل ها.برق فشار قوی .لوله های گاز..
•    میزان سطح اشغال زمین حداکثر ۴۰%
•    سرانه ی بیمارستان های غیر اموزشی به ازای هر تخت ۸۰-۷۵ مترمربع

دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

شکل یک بیمارستان بسیار متاثر از چگونگی دسترسی ها و مسیرهای رفت و امد است.مثال:
•    ستون فقرات یا شعبات(دپارتمان های فردی)
•    هسته مرکزی مسیرهای رفت و آمد از هسته به شکل شعاع ها خارج شوند.

دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

جراحی:
تا حدود دو دهه قبل اتاق های عمل در بالاترین طبقات ساختمان اصلی بیمارستان طراحی می شدند و استدلال طراحان به این شرح است:
در طراحی فضای این بخش از مسیر رفت و آمد عمومی دور بود. و…

تصاویری از صفحات پاورپوینت:

دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی
دانلود پروژه مطالعات طراحی مراکز بهداشتی و درمانی

 

 • دانلود: برای توضیحات بیشتر و دریافت این پروژه روی دریافت محصول کلیک نمایید.

 


معماری بیمارستان بررسی و شناخت بیمارستان برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان تحلیل فضاهای عمومی بیمارستان اطلاعات طراحی بیمارستان تصاویر داخلی و خارجی بیمارستان فیلم و ویدیو از طراحی و ساخت بیمارستان پاورپوینت استانداردهای بیمارستان دانلود پروژه آماده بررسی ضوابط بیمارستان استانداردهای طراحی بیمارستان برنامه فیزیکی بیمارستان دانلود رساله طراحی بیمارستان قوانین طراحی معماری بیمارستان نمونه نقشه و پلان های بیمارستان ضوابط عمومی و خصوصی بیمارستان ضوابط اختصاصی بیمارستان الگوی بیمارستان ها در زمان انقلاب صنعتی دیاگرام و سیرکولاسیون بیمارستان روند طراحی و معماری بیمارستان
filesell

افزودن دیدگاه