معمار 98

آموزش بازاریابی

سود حاصل از بازاریابی
سود پایه به ازای هر فروش ۱۵ درصد از قیمت آن محصول می‌باشد. اما با فروش بیشتر این درصد برای شما افزایش پیدا می‌کند.

       سطح             مجموع فروش         پورسانت

  1. یک           ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان       ۱۵ درصد
  2. دو            ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان       ۲۰ درصد
  3. سه           ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان       ۲۵ درصد
  4. چهار         ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان       ۳۰ درصد

به محض اینکه مجموع فروش به هر کدام از سطوح تعیین شده رسید، به پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا افزایش درصد پورسانت لحاظ شود.

برای ثبت نام و کسب درآمد از طریق سیستم همکاری در فروش، مطابق آموزش زیر عمل کنید.

در زمان ثبت نام گزینه “من یک مشتری هستم” را انتخاب کنید.

با پرداخت هزینه می توانید سطح کاربری خود را تغییر دهید
هزینه پرداختی برای ارتقاء به هر سطح کاربری برابر با نصفِ “مجموع فروش” همان سطح هست. ارتقاء سطح کاربری به معنی افزایش پورسانت فروش است و به محض پرداخت هزینه، ارتقاء سطح انجام می‌شود. این مبلغ فقط یکبار پرداخت می‌شود و شما می‌توانید از مزایای سطح خریداری شده استفاده کنید. پس از ارتقاء سطح کاربری، مبلغ پرداختی شما جهت ارتقاء سطح به اضافه‌ی فروش‌های بعدی شما، به عنوان مجموع فروش شما لحاظ می‌شود.

question