دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان

دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان

0
923

دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان

 • مطالعات در سایت معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه یک رساله معماری، مربوط به مطالعات طراحی “مرکز درمانی تخصصی کودکان” یا “بیمارستان تخصصی کودکان” می باشد که در فرمت ورد(word) در ۷۶ اسلاید آماده شده است.
 • فصل هشتم، نهم و دهم، که مربوط به برنامه پروژه مورد نظر بوده از رساله حذف شده است.
 • توجه:
 • برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.
 • برای دریافت رساله و نقشه های کامل همین پروژه باهم به این صفحه مراجعه کنید.
 • برای دریافت نقشه های کامل این موضوع به این صفحه مراجعه کنید.
 • فهرست:
  چکیده…………………………………………………………….  ۱
  مقدمه…………………………………………………………….. ۲
  تبیین سوژه………………………………………………………. ۳  
  روش تحقیق……………………………………………………… ۴
  فصل اول: کلیات بیمارستان………………………………….. ۱۶-۶
  گفتار اول: تاریخچه بیمارستان
  گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواع بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
  گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان
  فصل دوم: بیمارستان در ایران………………………………..۲۱-۱۸
  گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی.
  فصل سوم: بیمارستان کودکان……………………………….۳۶-۲۳
  گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
  گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان
  فصل چهارم: کودک، معماری، بیمارستان……………………۴۳-۳۸
  کودک و بیمارستان،مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا؛ دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان
 • فصل پنجم: معرفی فضاهی بیمارستان………………………۶۱-۴۵
  گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
  گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان
  فصل ششم: مفهوم طرح ریزی………………………………..۶۷-۶۳
  فصل هفتم: بررسی سیستم های تأسیساتی…………….۷۲-۶۹ چکیده:
  طراحی هر فضایی مهم است ولی طراحی مراکز درمانی از اهمیت دو چندانی بر خوردار است زیرا در آن بسیاری تجهیزات خاص پزشکی در معالجه و مراقبت از بیماران و همچنین بسیاری از ملاحظات بهداشتی به کار گرفته می شود و ضمنا بسیاری ملاحضات روان شناختی فضا به جهت حالات روحی بیماران و همراهان آنان، کار طراحی این مرکز را پیچیده تر می کند.این مطلب وقتی اهمیت بیشتری می یابد که فضای خاص کودکان مد نظر باشد.
  دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان
 • در طراحی بیمارستان کودکان دانستن اطلاعات جامعی از مراحل بهبودی کودک ، چگونگی مراقبت از او و همچنین نقش والدین در بهبودی کودک ضروری است.

  معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند ، قادر است تا با برخورد صحیح با موضوع و در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح برسد و آن را در قالب طرحی مناسب اجرا کند.

 

 • برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 


دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان  رساله بیمارستان برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان ضوابط طراحی بیمارستان قوانین طراحی بیمارستان بررسی طراحی معماری کودکان اطلاعات طراحی بیمارستان تخصصی کودکان و بیمارستان ها کودکان و معماری دانلود پروژه رساله بیمارستان استانداردهای طراحی بیمارستان مطالعات طراحی بیمارستان بررسی تاریخچه بیمارستان ها بررسی بیمارستان در ایران تحلیل تیپولوژی بیمارستان ها بررسی سرانه تخت بیمارستانها معرفی فضاهی بیمارستان بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان

filesell
filesell

افزودن دیدگاه