اتاق خواب های مشترک پسر و دختر را چگونه تزیین و طراحی کنیم؟

18
135
اتاق مشترک پسر و دختر

اتاق خواب های مشترک

والدینی که در خانه های کوچک زندگی می کنند اما ۲ یا تعداد بیشتری فرزند دارند، با مشکل کمبود اتاق خواب مواجه اند. در این شرایط فرزندان مجبورند اتاق های خود را با هم تقسیم کنند. اگر فرزندان شما از یک جنس باشند، مشکلی نیست اما کار شما زمانی سخت می شود که یکی از فرزندان تان دختر و دیگری پسر است.

  • نگران نباشید، خوشبختانه طرح هایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آن، یک اتاق را در آن واحد هم دخترانه و هم پسرانه طراحی کنید.
  • از طرح هایی که در اینجا برایتان آورده ایم، ایده بگیرید.

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسرخلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

اتاق خواب های مشترک

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

اتاق خواب های مشترک

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

اتاق خواب های مشترک

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/3/25/558965_124.jpg

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

خلاقیت در تزیین اتاق مشترک دختر و پسر

 

 

  • -اتاق خواب-مجله منزل-اتاق خواب دخترانه-اتاق خواب های پسرانه
  • -اتاق خواب های چند قلوها -دکوراسیون داخلی – اتاق خواب های مشترک
  • -طراحی داخلی-معماری داخلی- اتاق خواب مشترک پسر و دختر

 

filesell

18 ديدگاه

افزودن دیدگاه