معمار 98

ساختمان شماره۹۳ تهرانپارس/علیرضا تغابنی

ساختمان شماره 93 تغابنی
ساختمان شماره ۹۳ تغابنی
معماری: علیرضا تغابنی
سال: ۱۳۸۷
موقعیت:تهران
به قلم معمار پروژه: دفترهای کوچکی مثل دفتر ما،گاهی مراجعانی دارد که پروژه ای در دست دارند که توسط دفترهایی با حساسیت کمتر نسبت به کیفیت کار(معمولا نزدیک شهرداری ها و متخصص گرفتن جواز)، طراحی شده است. آنها در مرحله ای که ساخت را شروع کرده یا در حین عملیات ساخت،تکایل دارند دستی به سر و روی پلان ها کشیده و نمایی جذاب را برای پروژه فراهم کنند.
معمولا پروژه های این چنینی برای دفتر های مانند ما،فاقد جذابیت اند و قبول نکردن این نوع پروژه ها اولین راه حل است. این بار سعی کردیم ببینیم با این نقشه های جواز گرفته و سازه تایید شده و بودجه محدود، چه میشود کرد.(شرط کارفرما این بود که قیمت ساخت از بودجه متعارف ساختمان های برای فروش در همین منطقه بالا نزند.)

ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی

بر عکس پروژه های معمول این بار از نقشه های اولیه شروع کردیم از جایی که کارفرما ایستاده بود، سازه و سازماندهی پلان مشخص. بنابراین طراحی از نما شروع شد و تا حد امکان به مابقی پروژه بسط یافت. با جابجایی آشپزخانه در یکی از طبقات و تغییر سازماندهی پلان،سعی کردیم تنوع حرکتی را در نما و پلان ها ایجاد کنیم ،همچنین دکوراسیون داخلی نیز با تبعیت از ایده صورت دهنده نما شکل گرفت.

ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی

  • از پخ کاری های پلان کاستیم و سعی کردیم پلان ها را شسته رفته کنیم.
  • پنجره ها از ابعاد و شکل متعارف بیرون آمدند.
  • پوششی حصیری به پنجره ها اضافه شد که به صورت برقی بالا و پایین می رود و قابلیت تعویض دارد.

ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی

فضای سبز هم طوری به نما اضافه شد که از بیرون و داخل قابل دیدن باشد.

نتیجه کار با ایده آل ما فاصله دارد اما در مقایسه با پروژه ای که قرار بود ساخته شود، متوجه شدیم گاهی پروژه های غیر ایده آل هم میتوانند رضایت بخش باشند.

ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی
ساختمان شماره 93 تهرانپارس علیرضا تغابنی

 

علیرضا تغابنی-ساختمان شماره ۹۳-ساختمان تهران پارس-تهرانپارس-معماری داخلی-دفتر معماری دیگر-ساختمان شماره ۹۳ تغابنی

-طراحی داخلی آپارتمان-بررسی آپارتمان۹۳ تغابنی+تهرانپارس-آپارتمان شماره ۹۳-معماری ایرانی-ساختمان شماره ۹۳ تغابنی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question