معمار 98

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات – اجرا معماری و اجرا عمران

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات

قوانین صنعت بیمه و مالیات به عنوان یکی از منابع آزمون مهندسی در گرایش اجرا معماری و اجرا عمران است که فایل PDF آن جهت دانلود در سایت قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که کتابی با این نام به چاپ نرسیده است و این مورد صرفاً به عنوان یکی از منابع به صورت کلی در سایت مقررات ملی ساختمان قید شده است. کتاب هایی با عنوان: مالیات های مستقیم، بیمه های مهندسی، قانون بیمه اجباری کارگران، قانون بیمه اجتماعی کارگران و راهنمای مالیاتی برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، ازجمله کتاب هایی هستند که به این موضوع پرداختند و به صورت تخصصی میتوان از آنها به عنوان راهنمای اداری و یا منابع آزمون مهندسی استفاده کرد.

 

قوانین صنعت بیمه و مالیات (اجرا عمران- اجرا معماری)

 


دیگر مطالب مشابه:
» مشاهده و دانلود مباحث ۲۲ گانه
» مشاهده و دانلود منابع معتبر متفرقه
» دانلود سوالات نظام مهندسی + پاسخ تشریحی (به تفکیک مباحث)
» دیگر منابع آزمون نظام مهندسی 

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ; دانلود pdf مالیات و بیمه مهندسی ;  کتاب بیمه و مالیات نظام مهندسی ; دانلود رایگان منابع مهندسی

مالیات های مستقیم
بیمه‌های مهندسی مرکز آموزش و توسعه بیمه ایران
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹
راهنمای مالیاتی برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question