معمار 98

کارنامه‌های قبولی آزمون‌ نظام مهندسی ساختمان – دی ماه ۱۴۰۱

کارنامه‌های قبولی آزمون‌ نظام مهندسی ساختمان - دی ماه 1401

تعدادی از کارنامه‌های قبولی‌‌ ها در آزمون نظام مهندسی در دی ماه ۱۴۰۱ که از خدمات معمار۹۸ استفاده کردند.

خداقوت به همه داوطلبان. از اعتماد همه عزیزان متشکریم، از اینکه با معمار۹۸ همراه بودید، لطف داشتید و ما را دنبال کردید. تشکر از داوطلبانی که کارنامه‌های قبولی‌شان را برای ما ارسال کردند. سایر داوطلبان که تمایل دارند کارنامه‌های آنها نیز در این لیست قرار گیرد، از طریق راه‌های ارتباطی کارنامه‌ها را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنند.

 

  〉〉 جای کارنامه شما خالی است. برای قبولی *اینجا کلیک کنید*.

 

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-17.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-18.jpg

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-8.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-23.jpg

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-19.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-20.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-12.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-13.jpg

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-11.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-14.jpg

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-9.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-10.jpg

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-15.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-16.jpg

 

 

  https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-21.jpg

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-22.jpg

 

 

 

  〉〉 صفحه مربوط به آمادگی آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - تخفیف عید نوروز 1402

 

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question