چرا شهرهای دانمارک شهرهای دوستدار زن نام گرفته اند؟

0
1643
چرا شهرهای دانمارک شهرهای دوستدار زن نام گرفته اند؟
چرا شهرهای دانمارک شهرهای دوستدار زن نام گرفته اند؟

دانمارک بهترین کشور برای زنان است. این گفته را بیش از ۷۰۰۰ تا از زنانی که فرم نظرسنجی بهترین کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۶ پر کرده اند تایید می کند.

ممکن است دانمارک در میان بالاترین پرداخت کننده مالیات در جهان باشد، و یا تحمل زمستانهای طولانی و غروب خورشید قبل از ۴ بعد از ظهر، اما زنان دانمارکی هنوز مورد حسادت بسیاری از زنان جهان هستند.

گزینه های رتبه بندی:در مورد مراقبت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، برابری درآمد، امنیت و پیشرفته بودن را شامل می شود. بهترین کشورها برای زنان از جمله: دانمارک، سوئد، کانادا، هلند و استرالیا، بالاترین شدند. الجزایر و پاکستان – دو کشور توسط گروههای حقوق بشر که از آنها برای مراقبت از زنان انتقاد می شود بدترین کشورها برای زنان هستند.

با توجه به گزارش شادترین های جهان، دانمارک همواره در میان شادترین کشورهای جهان می باشد و یک مطالعه نشان داد که زنان بازنشسته دانمارکی در بین سایر کشورهای اروپایی بیشترین هستند.

 منبع:Memar98.com
 


شهرهای دوستدار زن-برابری جنسیتی-برابری درآمد-۷۰۰۰ تا از زنان جهان-زنان دانمارکی-Why in Denmark have called female friendly cities-دانمارک و شادترین کشور جهان-حقوق بشر در دانمارک

filesell
filesell

افزودن دیدگاه