معمار 98

پیش‌نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام شد

پیش‌نویس قانون نظام مهندسی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اعلام این مطلب که; پیش‌نویس لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تهیه و به معاونت مسکن و ساختمان ارایه شده است بخشی از اصلاحات پیش نویس قانون را برشمرد.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی; در خصوص روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان گفت; حدود یکماهی است که پیش نویس اصلاح قانون انجام و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است. در تدوین پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان نظرات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نماینده جامعه مهندسی کشور اخذ و اعمال شده است.

 

عبدی‌قهرودی عنوان کرد:

اهم اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در پیش‌نویس تهیه شده شامل; مشارکت و حق رای افراد حرفه‌مند و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان‌ها، عنوان کرد و در خصوص دیگر ویژگی‌های این پیش‌نویس، اعلام کرد: انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان‌ها، توسط مجامع و نه اعضای هیات‌مدیره سازمان‌ها، و انتخاب اعضای هر رشته در هیات مدیره توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار همان رشته از دیگر تغییرات کلانی است که در پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است.

وی یادآور شد;: تاکنون در انتخابات نظام مهندسی افراد رای دهنده به کاندیدای هفت رشته رای می دادند; بدون آنکه در خصوص رشته های دیگر اطلاعات کافی داشته باشند. در حالیکه در پیش نویس تهیه شده تلاش شده است تا اینکار به شکل اختصاصی انجام شود و افراد هر رشته، کاندید خود را انتخاب کنند و به او رای بدهند.

مطالب مشابه:

 

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question