دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

  • این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
  • پروژه در یک فایل ورد word در ۳۹ صفحه تهیه شده است.
دریافت رایگان است.
فهرست:
۱.    درباره شیوه تولید: فئودالیسم یا استبداد در نظام سرمایه داری  …….    ۳
۲.    تغییر و تحول نظام سرمایه داری در ایران  …………………………………   ۴
۳.    تکامل نظام سرمایه داری از زبان شومپیتر  ……………………………….    ۶
۴.    نظریه نظام جهانی و نقد جهانی شدن ( بررسی نظریات امانوئل والرستین)  …  ۱۱
۵.    مبانی روش شناختی و مفاهیم پایه  …………………………………….    ۱۲
۶.    مفاهیم پایه  …………………………………………………………..    ۱۵
۷.    نظام جهانی و نقد مفهوم جهانی شدن …………………………………    ۱۶
۸.    نظریه های بوروژازی درباره “تحول سرمایه داری”  ………………………..    ۲۲
۹.    آشنایی با تفکر اقتصادی لودویگ میزس  …………………………………   ۲۳
۱۰.  ساختار روحی‌ و هدف‌ نظام‌ سرمایه‌داری  …………………………………   ۲۶
۱۱.  ساختار شکلی‌ و مبانی‌ حقوقی‌ “نظام‌ سرمایه‌داری”  ………………………   ۲۷
۱۲.  ساختار محتوایی‌ “نظام‌ سرمایه‌داری”  …………………………………….   ۲۷
۱۳.  بررسی مسئله توزیع  …………………………………………………….   ۲۸
۱۴.  توزیع‌ دارائی‌ها  …………………………………………………………   ۲۹
۱۵.  توزیع‌ درآمدها  …………………………………………………………   ۳۳

چکیده:

دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

ثروت، شامل دارائی ها و درآمدها است و انچه بیشترین نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد، دارایی است، نه درآمدهای ناشی از کار و تلاش فکری و دستی و دیگر منابع درآمدی. اگر زمین و منابع طبیعی که به طور عادی در مراحل اولیه «توسعه‌ یافتگی»، بزرگترین‌ بخش‌ ثروت‌ را تشکیل‌ می‌دهند، به نحو عادلانه‌ و  براساس‌ کار و تلاش‌ و مصلحت‌ واقعی‌ مردم‌ هر کشوری‌ تقسیم‌ و توزیع‌ گردد، بطور طبیعی‌ انتظار می‌رود که‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ فاحش‌ صورت‌ نگیرد. اگر به‌ درآمد سرانه‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ نظر کنیم، ملاحظه‌ خواهیم‌ کرد که‌ حداکثر درآمد سرانه‌ آنها بطور تقریبی‌ ۳۰ هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت‌ مولد سرانه‌ آنها بسیار بیشتر است. و …

 

توزیع‌ درآمدها
دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

درآمد سالانه‌ آمریکائیان‌ نیز بطور بسیار نابرابر توزیع‌ گردیده‌ است.
«در سال‌ ۱۹۸۷ بیست‌ درصد پایین‌ و فقیر خانواده‌های‌ آمریکایی‌ فقط‌ ۶/۴ درصد کل‌ درآمد کشور را دریافت‌ می‌کردند، در حالی‌ که‌ بیست‌ درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های‌ آمریکایی‌ ۷/۴۳ درصد آن‌ را می‌گرفتند. این‌ سهمیه‌ها با آنچه‌ که‌ در پایان‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ یعنی‌ بیش‌ از ۴۰ سال‌ پیش، وجود داشته، مشابهت‌ دارد. افراد دارای‌ درآمدهای‌ بالا بطور عمده‌ از دو گروه‌ مشابه‌ تشکیل‌ شده‌ است. گروه‌ اول‌ شامل‌ کسانی‌ است‌ که‌ از درآمدهای‌ ناشی‌ از ….

 

توزیع‌ دارائی‌ها
دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری
ثروت، شامل‌ دارائی‌ها و درآمدها است‌ و آنچه‌ بیشترین‌ نقش‌ را در ثروتمند شدن‌ افراد دارد، دارایی‌ است، نه‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از کار و تلاش‌ فکری‌ و دستی‌ و دیگر منابع‌ درآمدی. اگر زمین‌ و منابع‌ طبیعی‌ که‌ بطور عادی‌ در مراحل‌ اولیة‌ «توسعه‌ یافتگی»، بزرگترین‌ بخش‌ ثروت‌ را تشکیل‌ می‌دهند، به نحو عادلانه‌ و  براساس‌ کار و تلاش‌ و مصلحت‌ واقعی‌ مردم‌ هر کشوری‌ تقسیم‌ و توزیع‌ گردد، بطور طبیعی‌ انتظار می‌رود که‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ فاحش‌ صورت‌ نگیرد. اگر به‌ درآمد سرانه‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ نظر کنیم، ملاحظه‌ خواهیم‌ کرد که‌ حداکثر درآمد سرانه‌ آنها بطور تقریبی‌ ۳۰ هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت‌ مولد سرانه‌ آنها بسیار بیشتر است.
«بانک‌ جهانی‌ اخیراً‌ به‌ برآورد ثروت‌ مولد سرانه‌ دست‌ زده‌ است. کشورهای‌ پر وسعت، کم‌ جمعیت‌ ولی‌ در عین‌ حال‌ خوب‌ تحصیل‌ کرده‌ای‌ مانند استرالیا و …
دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

 

  • دریافت فایل
  • عنوان فایل: بررسی کامل تغییر و تحول و تکامل نظام سرمایه داری
  • نوع فایل: یک فایل Word در ۳۹ صفحه.

برنامه ریزی شهری بررسی نظام سرمایه داری تحلیل اقتصاد سرمایه داری پاورپوینت نظام سرمایه داری بررسی مسئله توزیع درآمد در جامعه ساختار روحی‌ و هدف‌ نظام‌ سرمایه‌داری نظریه های بوروژازی درباره تحول سرمایه داری نظریه نظام جهانی و نقد جهانی شدن بررسی شیوه تولید فئودالیسم یا استبداد آشنایی با تفکر اقتصادی لودویگ میزس مفاهیم پایه و اهداف سرمایه داری- دانلود مطالعات تکامل نظام سرمایه داری

بهنام بهمنشبهنام بهمنش

فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه مازندران /علاقه مند به معماری، موسیقی و نویسندگی /هدف: در دسترس قرار دادن مطالب مفید و به روز برای عموم...

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*