معمار 98

پرونده بلند مرتبه سازی در تهران باید بسته شود

پرونده بلند مرتبه سازی در تهران باید بسته شود

پرونده بلند مرتبه سازی در تهران باید بسته شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:

دولت مجلس و شهرداری دست به دست هم دهند تا قانون ممنوعیت بلند مرتبه سازی در تهران اجرایی شود.


ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بلند مرتبه سازی در تهران گفت: مجوزهای ساخت باید متناسب با معماری اصیل ایرانی اسلامی باشد تا از این طریق شاهد افزایش توریست در کشور نیز باشیم.

وی در ادامه گفت: افزایش برج های مسکونی فقط باعث آلودگی بیشتر و نفس گیرتر شدن هوای پایتخت خواهد شد.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به وجود مافیایی قدرتمند در بخش برج سازی افزود:
صرفا تصویب یک قانون در زمینه جلوگیری از بلند مرتبه سازی کافی نیست، زیرا افراد با نفوذ و  قدرتمند به راحتی می توانند این قوانین را دور زده و موجب بی اثر شدن آن شوند.

وی در پایان تاکید کرد:

اتحاد دولت، مجلس و شهرداری در زمینه جلوگیری از برج سازی و افزایش تراکم در تهران لازم است.

 

پرونده بلند مرتبه سازی در تهران باید بسته شود برجهای تهران-بلندمرتبه سازی
برج و مجلس-Tall building in Tehran case should be closed-اقتصاد برج سازی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question