معمار 98

نشریه فناوری های نوین ساختمانی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

دانلود فناوری های نوین ساختمانی

نشریه فناوری های نوین ساختمانی ، تولید صنعتی ساختمان فرآیند ساخت و اجرای پیوسته و زنجیره ای ساختمان است که در آن اجزاء و عناصر ساختمانی یه صورت مدولار و پیش ساخته تولید و از نظر کیفیت در تمامی مراحل ساخت و اجرا قابل کنترل است. در این مطلب فایل PDF آن را جهت دانلود قرار دادیم.

پیشگفتار

روش های سنتی ساخت و ساز علاوه بر اینکه در مراحل تولید مصالح، قطعات و سازه و ایمنی در برابر زلزله و همچنین طول عمر بهره برداری دارای راندمان پایینی می باشند به دلیل سرعت پایین تولید نیز پاسخگوی تقاضای موجود نیستند از این رو گذار از روش تولید سنتی به تولید صنعتی یک اصل غیر قابل انکار است.

تجربه جهانی نشان داده است رسیدن به این مهم فرایندی نسبتاً زمان بر است که با سیاست گذاری، برنامه ریزی، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ صنایع وابسته مسیر است. در همین راستا مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مرجع تأیید فناوری های نوین ساختمانی اقدام به ایجاد دبیرخانه فناوری های نوین ساختمانی از بهار سال ۱۳۸۶ نموده و تا کنون ۸۵ فناوری نوین ساختمانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است که مطالعات تکمیلی به همراه تمامی الزامات فنی مربوط به آن ها در قالب نشریه «گامی در صنعتی سازی ساختمان» به چاپ رسیده است.

به دنبال چاپ های اول تا چهارم این نشریه در سالهای ۸۷ و ۸۸ و با مطالعات تکمیلی که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است ویرایش پنجم این نشریه با عنوان « فناوری های نوین ساختمانی» در اسفند ماه ۸۸ به چاپ رسید. این نشریه مشتمل بر شش فصل با عناوین ذیل می باشد.

فهرست مطالب نشریه فناوری های نوین ساختمانی
  • فصل اول: سیستم های کامل ساختمانی
  • فصل دوم: سیستم های سازه ای
  • فصل سوم: دیوارهای غیر باربر
  • فصل چهارم: سقف ها
  • فصل پنجم: مصالح
  • فصل ششم: زیر سیستم ها
 
مکمل مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

در سال ۱۳۸۸ نظر به اهمیت بالا بردن سطح دانش مهندسان و نیروی انسانی ماهر در زمینه بکارگیری ابزار و فنون نوین ساختمانی اولین ویرایش مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان اجرای صنعتی ساختمان ها به چاپ رسید. در این مبحث تمرکز اصلی بر روی اجرای صنعتی سیستم های سازه ای ساختمان های فولادی و بتنی است. نشریه فناوری های نوین ساختمانی با توجه به گستره وسیع تر موضوعات و مطالب ارائه شده در آن و همچنین ارائه تصاویر گویا و جزئیات اجرایی مربوطه می تواند به عنوان مکمل این مبحث مورد استفاده مهندسین قرار گیرد. نظر به اینکه مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان توسط دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مواد آزمون نظام مهندسی نیز معرفی گردیده است مطالعه کتاب فناوری های نوین ساختمانی جهت فهم و درک بهتر مطالب آن به تمامی داوطلبان رشته های عمران و معماری توصیه می شود.

 


دیگر مطالب مشابه:
» مشاهده و دانلود مباحث ۲۲ گانه
» مشاهده و دانلود منابع معتبر متفرقه
» دانلود سوالات نظام مهندسی + پاسخ تشریحی (به تفکیک مباحث)
» دیگر منابع آزمون نظام مهندسی 

دانلود کتاب فناوری های نوین ساختمانی ; دانلود pdf نشریه فناوری های نوین دانلود فایل جزوه نوین ساختمانی

فناوری های نوین ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question