معمار 98

مطالعات طراحی دسترسی در ساختمان های مسکونی و شهرک

استانداردهای طراحی دسترسی ها در مجتمع های مسکونی

دسترسی در ساختمان های مسکونی

در این پروژه مبانی و نظریه های معماران و همچنین بررسی و تحلیل موردی چند نمونه نیز گنجانده شده است. این پروژه تصاویر دیاگرامی و تحلیلی زیادی را نیز شامل می شود. در زیر فهرست کلی از موضوعات با ذکر شماره صفحه به همراه چکیده مطالب را می توانید مشاهده کنید.

 فهرست:

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

مقررات دسترسی یعنی ارتباط یک قطعه زمین به معابر مجاور یا اتصال یک خیابان عریض تر یا هم عرض خود و اتصال صرفاَ بصورت زیر مجاز است. دسترسی گذرگاه ها دسترسی به کوچه ها فقط از کوچه و دسترسی به خیابان جمع و پحش کننده در مسافتی ما بین ۵۰ تا ۷۵ متر دسترسی به خیابان اصلی فقط از طریق خیابان های جمع و پخش کننده و دسترسی به جاده از خیابان اصلی زیرگذر ، روگذر دسترسی قطعات دسترسی قطعات زمین به خیابان ها و معابر فقط تحت شرایط زیر مجاز خواهد بود: دسترسی سواره به خیابان اصلی به عرض ۳۰ متر به بالا برای قطعات زمین در فواصل تا ۲۵۰ متری مجاز است . دسترسی به خیابان اصلی با عرض ۲۴ متر برای قطعات زمین در فواصل تا ۱۰۰ متری و نیز محوطه پارکینگ های عمومی ، دبیرستان ها و مراکز محله مجاز است .

سلسله مراتب دسترسی
کاهش تدریجی درجه ی دسترسی  از پخش کننده محلی تا فضای دسترسی به چند واحد مسکونی تاثیر یا حضور وسایل نقلیه را در محیط مسکونی کم می کند و از مخاطراتی که وسایل نقلیه بار می آورد مانند صدا ، خبر تصادف برای عابر پیاده و مختل کردن خلوت و سکوت محیط مسکونی می کاهد و تنها مشکلی که در نتیجه رعایت کامل سلسله مراتب  دسترسی ممکن است پیش بیاید این است مه راه ها ممکن است در نتیجه طراحی نا درست افزایش یابد.
و …

دسترسی در ساختمان های مسکونی

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

قوانین طراحی دسترسی معماری – استاندارد طراحی دسترسی – ضوابط طراحی دسترسی 

بررسی دسترسی در شهرک ها – مقیاس و تناسبات دسترسی – قلمروهای فضای مسکونی 

سلسله مراتب دسترسی – دسترسی و امنیت معماری – طراحی پیاده رو در شهرک ها 

دستورالعمل های کلی طراحی معابر – پاورپوینت بررسی دسترسی در مجتمع های مسکونی

دسترسی در ساختمان های مسکونی – ضوابط واستانداردهای طراحی دسترسی در مجتمع های مسکونی

دانلود پروژه آماده وکامل دسترسی و ورودی در ساختمانهای مسکونی

نقد و تحلیل دسترسی در بناهای مسکونی و آپارتمانی-اطلاعات کامل بررسی دسترسی مجتمع های مسکونی

دسترسی در ساختمان های مسکونی پاورپوینت اصول طراحی دسترسی در مجتمع های مسکونی-دیاگرام ها وتحلیل وبررسی روابط دسترسی های مسکونی-مقررات وامنیت واهداف دسترسی ها در ساختمانهای مسکونی-سلسله مراتب و روش طراحی دسترسی در ساختمان مسکونی-مقیاس و تناسبات و الگو طراحی دسترسی در مجتمع مسکونی – دانلود پروژه پاورپوینت بررسی دسترسی در مجتمع های مسکونی – طرح۵+طرح معماری+مطالعات معماری+دسترسی در مجتمع های مسکونی – خرید و دریافت و تهیه و دانلود پروژه دسترسیها در مجتمع مسکونی – دانلود کتاب و مقاله و آموزش طراحی دسترسیها در مجتمعهای مسکونی – درسنامه و جزوه و طراحی دسترسیها در خانه های مسکونی – دستورالعملها+گونه شناسی+مقررات دسترسیها در مجتمع های مسکونی – جدول+دیاگرام+سیرکولاسیون+روابط دسترسی ها در مجتمع مسکونی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question