مطالعات طراحی بیمارستان کودکان + دانلود رساله word

دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان

0
1073
رساله طراحی بیمارستان

مطالعات طراحی بیمارستان کودکان

 • مطالعات در سایت معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه یک رساله معماری، مربوط به مطالعات طراحی “مرکز درمانی تخصصی کودکان” یا “بیمارستان تخصصی کودکان” می باشد که در فرمت ورد(word) در ۷۶ اسلاید آماده شده است
برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

فهرست:
چکیده…………………………………………………………….  ۱
مقدمه…………………………………………………………….. ۲
تبیین سوژه………………………………………………………. ۳  
روش تحقیق……………………………………………………… ۴
فصل اول: کلیات بیمارستان………………………………….. ۱۶-۶
گفتار اول: تاریخچه بیمارستان
گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواع بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان
فصل دوم: بیمارستان در ایران………………………………..۲۱-۱۸
گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی.
فصل سوم: بیمارستان کودکان……………………………….۳۶-۲۳
گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان
فصل چهارم: کودک، معماری، بیمارستان……………………۴۳-۳۸
کودک و بیمارستان، مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا

 • فصل پنجم: معرفی فضاهی بیمارستان………………………۶۱-۴۵
  گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
  گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان
  فصل ششم: مفهوم طرح ریزی………………………………..۶۷-۶۳
  فصل هفتم: بررسی سیستم های تأسیساتی…………….۷۲-۶۹

 

چکیده:

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

 

مطالعات طراحی بیمارستان کودکان دانلود رساله طراحی بیمارستان تخصصی کودکان  رساله بیمارستان برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان ضوابط طراحی بیمارستان قوانین طراحی بیمارستان بررسی طراحی معماری کودکان اطلاعات طراحی بیمارستان تخصصی کودکان و بیمارستان ها کودکان و معماری دانلود پروژه رساله بیمارستان استانداردهای طراحی بیمارستان مطالعات طراحی بیمارستان بررسی تاریخچه بیمارستان ها بررسی بیمارستان در ایران تحلیل تیپولوژی بیمارستان ها بررسی سرانه تخت بیمارستانها معرفی فضاهی بیمارستان بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان رساله طراحی بیمارستان کودکان خرید رساله آماده بیمارستان کودکان ورد word  دانلود رایگان رساله طراحی مرکز درمانی کودکان
این نوشته را چقدر میپسندید؟
[مجموع: ۰ میانگین: ۰]
filesell

افزودن دیدگاه