معمار 98

قیمت ویلا در مناطق مختلف تهران + جدول

قیمت ویلا در مناطق مختلف تهران

قیمت ویلا در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

آدرس

مساخت زمین

طول بر

سن بنا

قیمت کل(تومان)

شریعتی دوراهی قلهک

۴۴۶

۱۲

۳۰

۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

انتهای همت غرب منطقه ۲۲ شهرک دانشگاه شریف

۴۰۲

۱۱

۱۳

۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هنگام بعد از تقاطع فرجام

۴۵۵

۱۵

۲۷

۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تهران پارس خ ۱۰۵

۴۸۷

۱۲

۲۰

۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

دربند گلاب دره خ شکیبایی

۴۵۰

۳۵

۳۰

۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ظفر فرید افشار بابک شرقی

۴۹۰

۵

۳۰

۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

انتهای همت منطقه ۲۲ شهرک چشمه

۴۰۴

۱۰

۳۰

۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

نیاوران سه راه عمار

۴۸۰

۱۶

۳۰

۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نیاوران یاسر

۴۴۰

۱۵

۱۳

۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تهران پارس استخر خ ۲۴۰

۴۳۲

۱۲

۲۸

۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت ویلا در تهران پارس-قیمت ویلا در همت و شهرک

قیمت ویلا در شریعتی-قیمت ویلا در همت غرب و شهرک دانشگاه شریف

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question