معمار 98

قیمت فروش زمین و خانه کلنگی در غرب تهران + جدول

قیمت فروش زمین در تهران

قیمت فروش زمین و خانه کلنگی در غرب تهران به شرح زیر است:

 

آدرس

متراژ

قیمت کل (تومان)

 گیشا

۲۸۰

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گیشا

۲۳۰

۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

گیشا

۲۳۲

۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

گیشا

۲۴۰

۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

گیشا

۳۵۰

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گیشا

۳۷۸

۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

امیر آباد شمالی

۴۵۵

۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جردن- ولیعصر

۵۰۰

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

میرداماد – شمال

۸۰۰

۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امیر آباد- کردستان

۴۰۰

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

الهیه

۲۶۰

۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

الهیه

۲۶۰

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عباس آباد

۳۶۰

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰


 

خانه کلنگی-غرب تهران-الهیه و عباس آباد تهران-گیشا و میرداماد – فروش خانه قدیمی – فروش زمین تهران – خرید خانه تهران – خانه کلنگی-غرب تهران-الهیه و عباس آباد تهران-گیشا و میرداماد – فروش خانه قدیمی – فروش زمین تهران – خرید خانه تهران خانه کلنگی-غرب تهران-الهیه و عباس آباد تهران-گیشا و میرداماد – فروش خانه قدیمی – فروش زمین تهران – خرید خانه تهران

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question