معمار 98

قیمت فروش خانه کلنگی در مناطق مختلف تهران

قیمت فروش زمین در تهران

فروش خانه کلنگی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر می باشد:

آدرس

مساحت زمین

طول بر

قیمت کل

خ مولوی کوچه ذکایی

۳۴۰

۳

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

اشرفی اصفهانی

۳۵۰

۱۷

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

نیاوران خ جبلی

۳۴۲

۱۴

۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

فرمانیه بلوار اندرزگو

۳۳۳

۱۱

۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی نرسیده به ظفر

۳۴۳

۱۵

۶,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سهروردی جنوبی نرسیده به خ ملک

۳۸۳

۱۲

۴,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

تهران نو میدان امامت

۳۱۲

۱۳

۲,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰

خ ایران

۳۶۵

۱۲

۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قلهک خ بصیری

۳۶۰

۲۰

۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیطریه سهیل ک مهر ۴

۳۰۳

۷

۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

 

خرید و فروش مسکن کلنگی تهران-قیمت خانه کلنگی در تهران-بررسی زمین و مسکن کلنگی در تهران

قیمت خانه های پایین شهر و کلنگی تهران-قیمت مسکن قلهک خ بصیری-قیمت خانه کلنگی مولوی -قیمت مسکن قلهک خ بصیری-قیمت خانه کلنگی مولوی -قیمت مسکن قلهک خ بصیری-قیمت خانه کلنگی مولوی -قیمت مسکن قلهک خ بصیری-قیمت خانه کلنگی مولوی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question