معمار 98

قیمت فروش خانه های مسکونی در مناطق مختلف تبریز + جدول

قیمت فروش زمین کلنگی

قیمت فروش خانه های مسکونی در مناطق مختلف تبریز به شرح زیر است:

مکان

 

متراژ

 

قیمت کل

 

تبریز : شهرک امام

 

۱۱۰

 

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : آبرسان

 

۱۶۵

 

۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰

 

تبریز : ثقه السلام

 

۱۰۲

 

۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰

 

تبریز : باغمیشه

 

۸۷

 

۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : ۱۷شهریور

 

۹۳

 

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : امام خمینی

 

۷۵

 

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : شریعتی

 

۹۴

 

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : ابوریحان

 

۱۰۰

 

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : مارالان

 

۱۰۰

 

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : چای کنار

 

۱۰۴

 

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : یاغچیان

 

۱۰۰

 

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : امام خمینی

 

۱۶۶

 

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

 

تبریز : کوی ولی عصر

 

۱۲۰

 

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

قیمت فروش خانه های مسکونی در مناطق مختلف تبریز – رهن و اجاره مسکن در تبریز
Residential home sales prices in different regions of Tabriz
نرخ مسکن تبریز-قیمت خانه و مسکن تبریز-بازار مسکن

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question