معمار 98

قیمت فروش آپارتمان در کرج + جدول

رهن و اجاره آپارتمان در تهران

قیمت فروش آپارتمان در کرج به شرح زیر است:

 

آدرس

متراژ

قیمت کل/ ودیعه ( تومان)

قیمت متری/اجاره ( تومان)

شهرک بنفشه

۱۸۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

شاهین ویلا

۷۵

۸۶,۲۵۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۴۵ متری گلشهر

۹۱

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

۴۵ متری گلشهر

۸۵

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۵,۰۰۰

باغستان

۶۷

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰

شهرک بنفشه

۱۱۵

۳۰۴,۷۵۰,۰۰۰

۲,۶۵۰,۰۰۰

صدوقی

۷۴

۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰

دهقان ویلا

۷۳

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۸۰,۰۰۰

زرکان نو

۷۹

۱۳۲,۷۲۰,۰۰۰

۱,۶۸۰,۰۰۰

شاهین ویلا

۹۴

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

باغستان

۶۷

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰

کرج

۱۲۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰

 

خرید آپارتمان در کرج-قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی- قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی- قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی- قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی- قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی- قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی- قیمت آپارتمان شاهین ویلا و باغستان-قیمت آپارتمان شهرک بنفشه و صدوقی-

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question