قیمت اجاره ویلا در نزدیکی جنگل شبی چقدر است؟+جدول

0
104
قیمت رهن و اجاره ویلا
قیمت رهن و اجاره ویلا

 

 قیمت اجاره ویلاها نزدیک جنگل بدین شرح است:

ردیف

 

امکانات

 

متراژ

 

مبلغ اجاره

 

۱

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۸ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۱۲ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۰۰ متر مربع

 

۸۰.۰۰۰ تومان الی ۳۰۰.۰۰۰ تومان

 

۲

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۶ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۲۰ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۹۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۲۰ متر مربع

 

شبی ۳۵۰.۰۰۰ تومان الی ۵۰۰.۰۰۰ تومان

 

۳

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۱۰ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۲۰ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۲۵۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۸۰ متر مربع

 

شبی ۱۸۰.۰۰۰ تومان

 

۴

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۱۰ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۱۵ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۱۲۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۱۰ متر مربع

 

شبی ۳۸۰.۰۰۰ تومان

 

۵

 

تعداد طبقات: ۲

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۲ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۴ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۲۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۵۰ متر مربع

 

شبی ۶۰.۰۰۰ تومان

 

۶

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۳ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۶ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۲۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۷۰ متر مربع

 

شبی ۱۵۰.۰۰۰ تومان الی ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 

۷

 

تعداد طبقات: ۲

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۸ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۸ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۱۰ متر مربع

 

شبی ۱۵۰.۰۰۰ تومان الی ۲۵۰.۰۰۰ تومان

 

۸

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۶ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۹ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۶۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۲۰ متر مربع

 

شبی ۸۰.۰۰۰ تومان

 

۹

 

تعداد طبقات: ۱

 

تعداد اتاق: ۲

 

ظرفیت نرمال: ۲ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۸ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز

 

مساحت زمین: ۱۰۰۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۱۲۰ متر مربع

 

شبی ۳۰۰.۰۰۰ تومان الی ۴۰۰.۰۰۰ تومان

 

۱۰

 

تعداد طبقات: ۳

 

تعداد اتاق: ۳

 

ظرفیت نرمال: ۸ نفر

 

حداکثر ظرفیت: ۱۲ نفر

 

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

 

مساحت زمین: ۶۰۰ متر مربع

 

مساحت ساختمان: ۶۰ متر مربع

 

شبی ۱۰۰.۰۰۰ تومان

 

 

 


قیمت ویلا نزدیک جنگل-the price of renting a villa near the forest night Table-رهن و اجاره وبلا -ویلا و جنگل-مساحت و نرخ ویلا

filesell
filesell

افزودن دیدگاه