مراحل ساخت استخر

همانطور که میدانیم ساخت استخر شامل مراحلی نظیر عمرانی و تاسیساتی می باشد و هر یک نیازمند شرایط خاصی میباشد، که به طور اختصار به اشاره و بررسی آنها می پردازیم:
 • تهیه نقشه استخر
 • تعیین محل از لحاظ جغرافیایی جهت احداث استخر و تصفیه خانه
 • انجام آزمایشات بر روی خاک و دریافت پارامترهای استقامت خاک برای ساخت استخر
 • محاسبات تأسیساتی
 • محاسبات عمرانی
 • اجرای تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) با در نظر گرفتن شرایط محیطی
 • ماهیچه کشی یا به اصطلاح بتون پوششی روی تاسیسات
 • آرماتوربندی طبق محاسبات صورت گرفته و انجام قالب بندی و بتون ریزی ساخت استخر
 • عایق کاری داخل استخر به اصطلاح آببندی استخر(لازم به ذکر است در آب بندی استخر هرگز نباید از مواردی نظیر ایزوگام یا قیرگونی استفاده کرد.)
 • انجام سرامیک کاری استخر(پس از تست حداقل ۴۸ ساعته آببندی استخر )
 • اجرای تصفیه خانه و نصب کلیه تجهیزات از پیش طراحی شده برای ساخت استخر
 • نصب پرژکتورهای داخلی استخر (چراغ استخر) و آب بندی آنها
 • طراحی،ساخت و نصب تابلو برق مرکزی،جهت فرمان تک تک مراحل تصفیه،تخلیه و بکواش به منظور ساخت استخر
 • انجام تاسیسات الکتریکی،کابل کشی(لوله فولادی،داکت) داخل تصفیه خانه استخر
 • نصب سنسورهای حرارتی و راه اندازی کامل
سایزینگ تمامی دستگاهها (فیلترها،مبدلهای گرمایی یا سرمایی،الکتروموتورهای تصفیه یا خطی،فیلترهای تصفیه اکسیژن آب،ozon،uv،دستگاههای کلر زن گازی یا مایع(خودکار یا مکانیکی)

نمونه ویدیوی جالب و آموزشی مراحل ساخت استخر:

 

 

 

گود برداری تا آبگیری استخر – مراحل ساخت استخر-اجرای استخر-ساخت استخر و جکوزی

– نقشه استخر-تاسیسات استخر- طراحی استخر- انواع استخر-فیلم ساخت استخر– ویدیو از ساخت استخر

filesell

افزودن دیدگاه