معمار 98

بررسی فاصله قیمت گرانترین و ارزانترین خانه های تهران

هدفمند شدن صنعت در گروی مدیریت بخش مسکن است

قیمت گرانترین و ارزانترین خانه های تهران

در مناطق ۲۲ گانه شهرداری بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق دارد. اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۴» را منتشر کرد که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور برگرفته شده است. 

در اسفندماه سال ۱۳۹۴ شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۳ هزار و ۱۳۹ دستگاه رسید که نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن ۸.۵ درصد کاهش یافت.  در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳، ۳.۹ درصد افزایش داشت. 

در اسفندماه سال ١٣٩٤، شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال پیش از آن، ۸.۵ درصد کـاهش نشـان داد.  

بررسـی توزیـع شمار واحـدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال ١٣٩٤ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سـال ساخت با سهم ۵۵.۸ درصد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصـاص دادنـد. این میزان در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ معادل ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

 

** بازار معاملات مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ 

در سال ١٣٩٤، شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه بالغ شد که در مقایسه با سال پیش ۱۰.۳ درصد کاهش نشان می دهد. در این سال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بود که نسبت به سال پیش از آن کاهش ۰.۸ درصدی داشت. 

منبع: پارسینه

قیمت گرانترین و ارزانترین خانه های تهران – قیمت مسکن تهران-بررسی قیمت خانه های تهران-نرخ بازار مسکن

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question