دولت قادر به تأمین مسکن همه اقشار جامعه نیست

0
83
امسال چه بر سر قیمت مسکن می آید
امسال چه بر سر قیمت مسکن می آید؟

دولت قادر به تأمین مسکن همه اقشار جامعه نیست

کارشناس اقتصادی گفت:
اگر دولت مبنای توجه بیشتر به رونق اقتصادی را سر لوحه کار سال جاری قرار دهد تمام سیاست هایش در بخش مسکن اجرا می شود.
علیرضا ازنقی کارشناس اقتصادی در خصوص اعطای وام خرید مسکن  گفت:

وام در نظر گرفته شده برای خرید مسکن با قدرت خرید مردم هم تراز نیست.

وی افزود: این وام شاید بتواند به صورت محدود تعدادی از مردم را صاحب خانه کند اما قادر به پوشش همه درخواست کنندگان این وام نیست .
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:

اگر دولت سال جاری را بر مبنای توجه بیشتر به رونق اقتصادی قرار دهد به طور حتم می تواند همه برنامه ریزی های صورت گرفته در این بخش را اجرایی کند.

وی در پایان گفت:

بخشودگی مالیات ها و تشویق سازندگان به تولید بیشتر مسکن موجب رونق در این بخش می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 

دولت قادر به تأمین مسکن همه اقشار جامعه نیست برنامه ریزی دولت
مالیات و مسکن-وام مسکن-تامین مسکن-مسکن اقشار جامعه
برنامه ریزی دولتمالیات و مسکن-وام مسکن-تامین مسکن-مسکن اقشار جامعه
filesell

افزودن دیدگاه