دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان

دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان

0
586

دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان

 • توجه:
 • برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.
 • برای دریافت رساله و نقشه های کامل همین پروژه باهم به این صفحه مراجعه کنید.
 • برای دریافت رساله مربوط به همین پروژه بصورت مجزا به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:

 • پلان آکس بندی زیرزمین

 • پلان آکس بندی طبقه همکف

 • پلان آکس بندی طبقه اول

 • پلان آکس بندی طبقه دوم

 • پلان اندازه گذاری زیرزمین

 • پلان اندازه گذاری طبقه همکف

 • پلان اندازه گذاری طبقه اول

 • پلان اندازه گذاری طبقه دوم

 • پلان اندازه گذاری بام

 • پلان نام گذاری زیرزمین

 • پلان نام گذاری طبقه همکف

 • پلان نام گذاری طبقه اول

 • پلان نام گذاری طبقه دوم

 • پلان مبلمان زیرزمین

 • پلان مبلمان طبقه همکف

 • پلان مبلمان طبقه اول

 • پلان مبلمان طبقه دوم

 • سایت پلان

 • مقاطع

 • نماها

 • دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان

 • تصاویری از صفحه اتوکد:

دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان
دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان
دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان
دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان
دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان
دانلود نقشه اتوکدی طراحی بیمارستان برای کودکان

 

 • دانلود: برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 


 نقشه dwg بیمارستان نقشه اتوکدی بیمارستان بیمارستان کودکان دانلود نقشه آماده بیمارستان کودکان دانلود نقشه بیمارستان کودکان دریافت و تهیه و خرید نقشه بیمارستان کودکان طرح نهایی+نقشه بیمارستان کودکان دانلود پلان بیمارستان کودکان معماری و نقشه مرکز درمانی دانلود نقشه بیمارستان ۱۰۰ تخته خوابه دانلود نقشه های آماده معماری دانلود رایگان طرح نهایی دانلود رایگان پایان نامه بیمارستان کودکان+نقشه ها+پلان –  نقشه dwg بیمارستان نقشه اتوکدی بیمارستان بیمارستان کودکان دانلود نقشه آماده بیمارستان کودکان دانلود نقشه بیمارستان کودکان دریافت و تهیه و خرید نقشه بیمارستان کودکان طرح نهایی+نقشه بیمارستان کودکان دانلود پلان بیمارستان کودکان معماری و نقشه مرکز درمانی دانلود نقشه بیمارستان ۱۰۰ تخته خوابه دانلود نقشه های آماده معماری دانلود رایگان طرح نهایی دانلود رایگان پایان نامه بیمارستان کودکان+نقشه ها+پلان

filesell
filesell

افزودن دیدگاه