دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

0
698

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

  • پروژه در سایت معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
  • این پروژه شامل مطالعات(رساله) طراحی بیمارستان تخصصی کودکان به همراه نقشه های کامل اتوکدی می باشد.
  • توجه:
  • براش توضیحات بیشتر و تهیه پروژه روی دریافت محصول کلیک نمایید.
  • برای دریافت نقشه های اتوکدی همین پروژه بصورت مجزا به این صفحه مراجعه کنید.
  • برای دریافت رساله مربوط به همین پروژه بصورت مجزا به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:                                                                     
چکیده………………………………………………………….  ۱
مقدمه………………………………………………………….  ۲
تبیین سوژه……………………………………………………. ۳  
روش تحقیق…………………………………………………… ۴
فصل اول: کلیات بیمارستان…………………………………۱۶-۶
گفتار اول: تاریخچه بیمارستان
گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواع بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان
فصل دوم: بیمارستان در ایران……………………………..۲۱-۱۸
گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی.
فصل سوم: بیمارستان کودکان…………………………….۳۶-۲۳
گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان
فصل چهارم: کودک، معماری، بیمارستان…………………۴۳-۳۸
کودک و بیمارستان،مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا؛

فصل پنجم: معرفی فضاهی بیمارستان……………………۶۱-۴۵
گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان
فصل ششم: مفهوم طرح ریزی……………………………..۶۷-۶۳
فصل هفتم: بررسی سیستم های تأسیساتی …………۷۲-۶۹
فصل هشتم:شرح برنامه فیزیکی ………………………….۷۵-۷۴
فصل نهم: اقلیم و سایت…………………………………….۸۳-۷۷
فصل دهم: معرفی طرح……………………………………..۱۰۳-۸۵

چکیده:
طراحی هر فضایی مهم است ولی طراحی مراکز درمانی از اهمیت دو چندانی بر خوردار است زیرا در آن بسیاری تجهیزات خاص پزشکی در معالجه و مراقبت از بیماران و همچنین بسیاری از ملاحظات بهداشتی به کار گرفته می شود و ضمنا بسیاری ملاحضات روان شناختی فضا به جهت حالات روحی بیماران و همراهان آنان، کار طراحی این مرکز را پیچیده تر می کند. این مطلب وقتی اهمیت بیشتری می یابد که فضای خاص کودکان مد نظر باشد.

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان
دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

در طراحی بیمارستان کودکان دانستن اطلاعات جامعی از مراحل بهبودی کودک ، چگونگی مراقبت از او و همچنین نقش والدین در بهبودی کودک ضروری است.

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان
دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند ، قادر است تا با برخورد صحیح با موضوع و در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح برسد و آن را در قالب طرحی مناسب اجرا کند.

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

این پروژه طبق روال معمول از دو بخش”مطالعات و برنامه ریزی” و “طراحی” تشکیل شده است.

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان
دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

 

 


 معماری و بیمارستان کودک پایان نامه طراحی بیمارستان کودک طرح نهایی طراحی بیمارستان کودک اطلاعات کامل طراحی بیمارستان نقشه بیمارستان کودک پلان و نقشه و رساله بیمارستان کودک دانلود پروژه کامل طراحی بیمارستان طرح ۶ و بیمارستان بیمارستان تخصصی کودکان+پایان نامه رساله+نقشه اتوکدی+پایان نامه+بیمارستان کودک دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان بررسی نمونه های بیمارستان کودکان نیازهای روانی کودکان در طراحی بررسی کودکان و بیمارستان بررسی کودک و معماری بررسی ارتباط فضاهای بیمارستان برنامه فیزیکی در طراحی بیمارستان استانداردهای طراحی بیمارستان ضوابط و قوانین طراحی بیمارستان مطالعات طراحی بیمارستان

filesell
filesell

افزودن دیدگاه