دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

0
837
طراحی بیمارستان تخصصی کودکان

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان

  • پروژه در سایت معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
  • این پروژه شامل مطالعات(رساله) طراحی بیمارستان تخصصی کودکان به همراه نقشه های کامل اتوکدی می باشد.
برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

فهرست:                                                                     
چکیده………………………………………………………….  ۱
مقدمه………………………………………………………….  ۲
تبیین سوژه……………………………………………………. ۳  
روش تحقیق…………………………………………………… ۴
فصل اول: کلیات بیمارستان…………………………………۱۶-۶
گفتار اول: تاریخچه بیمارستان
گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواع بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان
فصل دوم: بیمارستان در ایران……………………………..۲۱-۱۸
گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی.
فصل سوم: بیمارستان کودکان…………………………….۳۶-۲۳
گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان
فصل چهارم: کودک، معماری، بیمارستان…………………۴۳-۳۸
کودک و بیمارستان،مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا؛

فصل پنجم: معرفی فضاهی بیمارستان……………………۶۱-۴۵
گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان
فصل ششم: مفهوم طرح ریزی……………………………..۶۷-۶۳
فصل هفتم: بررسی سیستم های تأسیساتی …………۷۲-۶۹
فصل هشتم:شرح برنامه فیزیکی ………………………….۷۵-۷۴
فصل نهم: اقلیم و سایت…………………………………….۸۳-۷۷
فصل دهم: معرفی طرح……………………………………..۱۰۳-۸۵

چکیده:
برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

دانلود پروژه طرح نهایی معماری بیمارستان تخصصی کودکان معماری و بیمارستان کودک پایان نامه طراحی بیمارستان کودک طرح نهایی طراحی بیمارستان کودک اطلاعات کامل طراحی بیمارستان نقشه بیمارستان کودک پلان و نقشه و رساله بیمارستان کودک دانلود پروژه کامل طراحی بیمارستان طرح ۶ و بیمارستان بیمارستان تخصصی کودکان+پایان نامه رساله+نقشه اتوکدی+پایان نامه+بیمارستان کودک دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان بررسی نمونه های بیمارستان کودکان نیازهای روانی کودکان در طراحی بررسی کودکان و بیمارستان بررسی کودک و معماری بررسی ارتباط فضاهای بیمارستان برنامه فیزیکی در طراحی بیمارستان استانداردهای طراحی بیمارستان ضوابط و قوانین طراحی بیمارستان مطالعات طراحی بیمارستان پایان نامه بیمارستان کودکان سرطانی
این نوشته را چقدر میپسندید؟
[مجموع: ۰ میانگین: ۰]
filesell

افزودن دیدگاه