معمار 98

دانلود نقشه هتل سه ستاره برای طرح نهایی کارشناسی معماری

دانلود نقشه هتل سه ستاره

دانلود نقشه هتل سه ستاره

  • این پروژه در سایت معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
  • مدارک پروژه هتل سه ستاره به شرح زیر است:
  • پلان ها: پلان طبقه همکف، اول، دوم، سوم، زیرزمین۱ و زیرزمین ۲
  • نماها: ۴ عدد نما
  • برشها: ۲ عدد برش
  • سایت پلان

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

نقشه و پلان و برش و نما هتل سه ستاره –  دانلود نقشه های کامل یک هتل سه ستاره – دانلود نقشه پایان نامه هتل پایان در مازندران – دانلود پروژه کامل هتل سه ستاره – نقشه هتل برای طرح نهایی معماری – هتل و تری دی مکس و رندر – مدارک کامل هتل سه ستاره – دانلود نقشه معماری هتل – دنلود نقشه هتل سه ستاره و چهار ستاره و پنج ستاره – دنلود نقشه های هتل ۳ستاره و ۴ستاره و ۵ستاره پروژه کامل هتل خرید پروژه آماده هتل  دانلود طرح هتل  طرح dwg هتل سه ستاره  نقشه اتوکدی هتل ۳ستاره  طرح نهایی معماری نقشه پایان نامه هتل

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question