معمار 98

دانلود کامل نقشه دبیرستان ۶ کلاسه + اتوکدی dwg

نقشه دبیرستان ۶ کلاسه

نقشه ها مربوطه به مدرسه ۶ کلاسه(دبیرستان) هست که البته برای مدرسه راهنمایی و ابتدایی هم میتوان استفاده کرد.

  1. نقشه های کامل فاز۱ (پلان طبقه همکف و اول- پلان سازه- سایت پلان – ۵ نما – ۳برش).
  2. نقشه های فاز۲ (پلان فاز۲ برای ۵۰۰متر از زیر بنا –  یک نما فاز۲ – یک برش فاز۲)

 

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

نقشه دبیرستان 6 کلاسه

برای توضیحات بیشتر و دریافت پروژه به این صفحه مراجعه کنید.

 

نقشه دبیرستان ۶ کلاسه پلان و نما و برش مدرسه ۶ کلاسه – مدرسه و دبیرستان و ابتدایی و راهنمایی معماری – نقشه های دبیرستان ۶ کلاسه – نقشه ها و رندر مدرسه ابتدایی – مدارک کامل و نهایی طراحی مدرسه ۶ کلاسه – دانلود پروژه اماده و کامل مدرسه و مرکز آموزشی – نقشه طرح نهایی کارشناسی مدرسه – دانلود رایگان نقشه های معماری و مدرسه – دانلود پایان نامه طراحی مدرسه ۶ کلاسه مازندران – دانلود نقشه و مطالعات پایان نامه مدرسه و دانشکده معماری-نقشه های فاز ۲ مدرسه.پلان مدرسه شش کلاسه دانلود نقشه مدرسه – نقشه طرح نهایی کارشناسی مدرسه – دانلود رایگان نقشه های معماری و مدرسه – دانلود پایان نامه طراحی مدرسه ۶ کلاسه مازندران – دانلود نقشه و مطالعات پایان نامه مدرسه و دانشکده معماری-نقشه های فاز ۲ مدرسه.پلان مدرسه شش کلاسه دانلود نقشه مدرسه

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question