معمار 98

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

سرعت گیر و سرعت کاه در شهرستان آمل و فریدونکنا

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

  • پروژه به طور اختصاصی در گروه برنامه ریزی شهری معمار۹۸ تهیه و تدوین شده است.
  • این یک پروژه کامل است که در قالب پاورپوینت در ۳۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.
  • بخاطر درخواست متعدد، این پروژه رایگان قابل دریافت است.

فهرست موضوعات:

مقدمه   ……………………………………………………………………..   ۳
سرعت گیر  …………………………………………………………………..   ۴
سرعت کاه   ………………………………………………………………….   ۷
موافقین و مخالفین نصب سرعت کاه   ………………………………………..  ۱۱
مزایا و معایب   ……………………………………………………………..   ۱۲
شرایط نصب سرعت گیر و سرعت کاه   ……………………………………….   ۱۵
استانداردهای ساخت   ……………………………………………………….   ۱۸
دلایل استفاده از پلاستیک   ………………………………………………….   ۱۹
عکسهایی از سرعتگیر شهر آمل و فریدونکنار   ………………………………..   ۲۰
پرسشنامه   ………………………………………………………………..   ۲۷
بررسی تعداد پاسخ دهنده گان شهرستان آمل به پرسش نامه   ………………..   ۲۹
بررسی تعداد پاسخ دهنده گان شهرستان فریدونکنار به پرسش نامه …………….  ۳۱
راه کارنو   …………………………………………………………………   ۳۳
نتیجه گیری   ………………………………………………………………   ۳۵

 

خلاصه ای از مطلب:

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

گزارشات متعددی در مورد اولین سرعتگیر وجود دارد که قدیمی ترین این گزارشات توسط new jersey و در تاریخ ۷ ژوئن سال ۱۹۰۶ منتشر شده است.

سرعت گیر و سرعت کاه

طبق این گزارش اولین سرعتگیر دنیا درChatham واقع در new jersey نصب شده است. این سرعتگیر در نزدیکی محل عبور عابرین پیاده نصب شد و در حدود ۵ اینچ(۱۲ تا ۱۳) سانتیمتر ارتفاع داشت. اولین سرعتگیر در اروپا در سال ۱۹۷۰ در شهر delft  هلند ساخته شد. 

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

به طور کلی می توان گفت مهمترین عیب وارد بر سرعت کاه توسط اکثر مخالفین تاثیر مثبت این ابزار در کند کردن سرویس دهی ارگانهای سرویس رسان مثل آتش نشانی یا آمبولانس است، به شکلی که موارد متعددی از فوت در اثر دیر رسیدن آتش نشانی و یا آمبولانس به دلیل وجود موانع فیزیکی کنترل سرعت مثل سرعت کاه گزارش شده اند.

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

موافقین سرعت کاه بر این عقیده اند که استفاده از این وسیله اثری مثبت دارد و در حل مشکل سرعت زیاد رانندگان که در برخی از مواقع باعث آسیب رسیدن به شهروندان می شود موثر است.

سرعت گیر و سرعت کاه

 

چند نمونه تصاویر از پاورپوینت:

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

سرعت گیر و سرعت کاه

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

سرعت گیر و سرعت کاه

سرعت گیر و سرعت کاه

پروژه تحلیل نقش سرعت گیر و سرعت کاه در آمل-فریدونکنار

 

 

 

مازندران آمل و فریدونکنار بررسی سرعت گیرها در خیابان بررسی سرعت کاه در خیابان ها شرایط نصب سرعت گیر و سرعت کاه راه کارنو new jersey بررسی نقش سرعت گیر و سرعت کاه در خیابانعت گیرها و سرعت کاه

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question