معمار 98

جدول گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سازه‌ها (گروه‌بندی ساختمان برحسب اهمیت)

جدول گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سازه‌ها (گروه‌بندی اهمیت)

جدول گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سازه‌ها در مبحث ۶، ویرایش ۱۳۹۸، ص ۸ و همچنین در آیین‌نامه ۲۸۰۰، ویرایش چهارم، ص ۵ عنوان شده است که این دو مبحث از منابع داوطلبان عمران هستند.

این دو مبحث جزو منابع داوطلبان معماری در آزمون نظام مهندسی ساختمان نمی‌باشد، ولی در مبحث ۷ برای پاسخ‌دهی به سؤالات مربوط به تعداد گمانه و بررسی خطر گود نیاز است که ابتدا اهمیت و خطرپذیری ساختمان‌ها را بررسی کنند. لذا این جدول در یک صفحه آماده شده و از این صفحه قابل دانلود می‌باشد. داوطلبان معماری می‌توانند این صفحه را پرینت گرفته و در ابتدای صفحه از کتاب مبحث هفتم قرار دهند.

 

خدمات ما برای آزمون نظام مهندسی: کلیک کنید

آزمون نظام مهندسی ساختمان

 

جدول گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها (اهمیت ساختمان) مبحث۶، آیین‌نامه ۲۸۰۰

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question