معمار 98

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری ۲ – دانشکده هنر و معماری مازندارن

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ یکی از برنامه های آموزشی درس بیان و معماری ۲ در دوره کارشناسی معماری است تا دانشجویان با انتخاب یک بنای معروف به انتخاب خودشان و رنگ آمیزی آن با انواع تکنیک های طراحی و رنگی به یک درک و توانایی بهتری دست پیدا کنند.

نمونه کارهایی که در زیر می بنید بخشی از پروژه های پایان ترم درس بیان و معماری ۲ دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه مازندارن است که برای آشنایی بیشتر شما کاربران در این پست قرار گرفته است. مدرس: خانم مهندس فروغ عموئیان

 

تکنیک هایی که برای هر کار استفاده شده:
 1. طراحی با مداد
 2. طراحی با راپید بصورت معمولی
 3. طراحی با راپید بدون برداشتن دست
 4. طراحی با راپید به صورت نقطه
 5. طراحی با راندو
 6. طراحی با ماژیک مشکی
 7. طراحی با رنگ های گرم
 8. طراحی با رنگ های سرد
 9. طراحی با گواش
 10. طراحی با آبرنگ تحلیل حجم و رنگ
 11. طراحی با مداد رنگی
 12. طراحی روی مقوای رنگی
 13. طراحی روی مقوای مشکی
 14. طراحی با وایتکس روی مقوا رنگی
 15. طراحی با زغال
 16. طراحی با چسباندن تکه های ریز روزنامه کنار هم
 17. طراحی با تکه های کاغذ رنگی
 18. طراحی با فتوشاپ و پرینت مات
 19. و دیگر تکنیک های خلاقانه

در واقع هر دانشجو بنای انتخابی خود را باید با تکنیک های بالا طراحی کند.

 
نمونه تصاویر:

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

تحلیل حجم و رنگ درس بیان و معماری

 

مطالب مشابه:

تحلیل حجم و رنگ

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question