معمار 98

انواع گروه بندی ساختمان در مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان

انواع گروه بندی ساختمان

در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان با توجه به موضوع و محتوای هر کتاب انواع گروه بندی ساختمان داریم که در این مطلب همه این گروه بندی ها رو یکجا قرار دادیم. با تفکیک این جداول و گروه بندی ها سرعت عمل شما در پاسخدهی به سوالات بالا خواهد رفت.

 

انواع دسته بندی ها:
۱- گروهبندی ساختمان برای تعیین فعالیت های مهندسی و حدود صلاحیت مهندسان دارای پروانه اشتغال بر اساس پیچیدگی و حجم کار

قانون نظام مهندسی، ویرایش ۱۳۹۰، ص ۵۲ ، برای کاردان ها ص ۶۱  /  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۸۴، ص۷۸ و ۷۹ 

 

۲- انواع گروه بندی ساختمان از نظر سطح زیربنا، تعداد طبقات روی شالوده و نوع کاربری

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۸۴، ص ۷۹، بند ۱۸-۱

» مشاهده و دانلود فایل

 

۳- طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمانی

قانون نظام مهندسی، ویرایش ۱۳۹۰، ص ۵۲

» مشاهده و دانلود فایل

 

۴- حق الزحمه خدمات مهندسی در گروه های ساختمانی

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۸۴، ص ۷۷

» مشاهده و دانلود فایل

 

۵- دسته بندی ساختمان ها برحسب عملکرد و بهره برداری

مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۵، ص ۳۲  /  مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۶، ص ۲۸

» مشاهده و دانلود فایل

 

۶- دسته بندی ساختمان از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگیری روی زمین

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۶، ص ۳۰

» مشاهده و دانلود فایل

 

۷- گروه بندی خطرپذیری ساختمان ها و سازه ها برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ

مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۸، ص ۸  /  آیین‌نامه ۲۸۰۰، ص ۵

» مشاهده و دانلود فایل

 

۸- طبقه بندی ساختمان ها با کاربری های مختلف براساس توانایی فرد برای اقدام مناسب در زمان نشت احتمالی مبرد

مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۶، ص ۱۷۴

» مشاهده و دانلود فایل

 

۹- دسته بندی ساختمان ها از نظر میزان تردد جمعیت

مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۲، ص ۷

» مشاهده و دانلود فایل

 

۱۰- انواع گروه بندی ساختمان از نظر گاز رسانی

مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۴۰۱، ص ۲۱

 

۱۱- تقسیم بندی ساختمان ها از نظر مصرف در مصرف انرژی

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۹، ۲۸-۳۱ و ص ۱۹۰ و ۱۹۱

 

۱۲- انواع گروه بندی ساختمان بر مبنای نوع کاربری، زیربنا، تعداد ساکنین و شاغلین، تعداد طبقات و ارزش سرمایه داخلی آنها

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۵، ص ۶

» مشاهده و دانلود فایل

 

۱۳- طبقه بندی ساختمان ها و انتخاب بازرس

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۲، ص ۷

» مشاهده و دانلود فایل

 

 

خدمات ما برای آزمون نظام مهندسی: کلیک کنید

آزمون نظام مهندسی ساختمان

 

انواع گروه بندی ساختمان

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question