معمار 98

تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸

تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات نظام مهندسی مهر 98

تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸

آزمون ورود به حرفه مهندسی امسال در ۱۸ و ۱۹ مهر ۹۸ روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت سراسری برگزار شد. داوطلبان معماری بیشتر از همه به نوع سوالات طرح شده در رشته های نظارت و اجرا معترض بودند. آنها معتقد بودند که سوالات مفهومی و بعضاً بسیار مبهم و دارای اشکالات بوده است.

اگر چه خیلی از داولبان ۶ الی ۷ سوال را غلط خواندند; ولی خیلی از اساتید نیز در حدود ۱۲ الی ۱۵ سوال را مورد اعتراض و بازنگری قرار دادند که چیزی حدود ۱۵ درصد برای هر آزمون و ۲۵ درصد از آزمون های نظارت و اجرا را شامل می شود.

از این رو اعتراضات گسترده‌ای در کل کشور توسط افرادی که در این آزمون شرکت کردند وجود داشته‌است. چندین نامه به نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و ریاست قوه قضایه ارسال شده است. آنها میگویند: اعتراض ما سیاسی نیست و هیچ مشکل سیاسی نداریم، اما متاسفانه برخی از روزنامه‌ها و خبرگزار‌ی‌ها از انتشار اعتراض ما خودداری میکنند. اعتراض ما به آزمون‌های غیر استانداردی است که برای نظام مهندسی همه ساله برگزار می‌شود.

 تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات نظام مهندسی مهر 98

 

اعتراضات که با یک پویش ۸ هزار نفره در سراسر کشور همراه بوده است; با هیچ پاسخی از طرف سازمان همراه نبوده است. اگرچه هر ساله این اعتراضات به سوالات هست و شاید از سه سوال یک سوال را نهایتاً حذف کنند ولی هیچوقت آنچه حق هست را در نظر نمیگیرند و داوطلبان بسیار مورد ظلم واقع می شوند.

تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات نظام مهندسی مهر 98


نمونه اعتراض به سوالات آزمون نظارت معماری – مهر۹۸
دفترچه کد A – شماره سوالات :  ۱۷- ۳۳ – ۳۷ – ۴۲ – ۴۸ – ۵۴ – ۵۶ – ۵۸  
۱۷- به علت عدم اجرای صحیح سازه نگهبان در یک گود برداری آیا امکان دارد عمق جدا شدن گوه ی خاک جداره گود ،از عمق گودبرداری بیشتر باشد؟آیا از دیوارهای سپرگونه می توان برای بخشی از مقاومت خاک استفاده کرد؟

۱)بلی- خیر         ۲) بلی- بلی      ۳)خیر-بلی      ۴)خیر- بلی

نوع اعتراض:

طبق مقررات ملی در صورت  سوال باید از منابع معتبر استفاده شود; منابع معتبر کشور ما مبحث ۷ و اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان می باشد; که در این سوال منبع سوال به صورت دقيق نمی باشد و نميتوان با استناد دقيق گفت که از مبحث ۷امده است. تنها می توان به استناد و توضيح گفت:جواب بخش اول بله است،یعنی می توان عمق گوه ی خاکی که می تواند جدا شود از کنار سازه نگهبان ،طولش می تواند از عمق گودبرداری بيشتر باشد و منبع ان می تواند رفرنس ها ی مقاومت و مکانیک خاک باشد.

اما بر اساس مبحث ۷، در انتهای فصل پی های سطحی یک جا اشاره شده است; که  اگر از گوشه پی خطی با شیب ۲افقی و ۱قائم رسم کنیم و با شیب برخورد نکند نیازی به تحليل دقيق شیب نیست و اگر خط مذکور برخورد کند نیاز به تحليل دقيق شیب می باشد. بنابرين خاک می تواند در طول زیادی،حتی تا دو برابر عمق گود ،گسسته شود. در مورد قسمت دوم سوال،سوال بسيار بد طراحی شده است ،یعنی اینکه نمی شود گفت دیوار سپرگونه  می تواند بخشی از مقاومت خاک را جبران کند،به طور کلی ديوار سپر گونه در این شرایط می تواند کمک کند. اما طراح خیلی فنی سوال را طرح نکرده است.

البته در حالت کلی طراحان سوال ازمون های معماری در بخش های سازه ، عمران و بحث های مکانیک ،سوال را غلط طرح می کنند.  شاید به علت عدم احاطه کامل باشد. ولی متاسفانه این روند ادامه دارد و ای کاش متوقف شود.

به هر حال این سوال مشکل دارد ،درقسمت اول سوال جواب بله است ولی به صراحت نمی توان از مبحث ۷استفاده کرد و نیاز است حتما مکانیک خاک خوانده شود که بتوان به این سوال جواب داد.
پس قسمت اول سوال برای معماری مناسب نیست و قسمت دوم هم کلا مبهم طرح شده است.

 

۳۳-دیوار حائلی که در شکل به آن اشاره شده است و نمونه آن در بسیاری از بزرگراه ها دیده میشود از چه نوع است؟

نوع اعتراض:

این سوال از راهنمای مبحث ۷ طرح شده است; راهنمای مبحث ۷ به دو علت نمی تواند منبع مناسبی باشد:

۱-     براساس مبحث ۷ ویرایش سال ۸۷ نوشته شده است.

۲-     به علت تمام شدن چاپ کتاب در دسترس مهندسین نمی باشد.

 

۳۷-در مورد محل قرار گیری میلگردهای منفی در سقف تیرچه و بلوک کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱)میلگردهای منفی در امتداد تیرهای اصلی با خم نود درجه در انتهای آن و به صورت ادکا قرار می گیرد

۲)میلگردهای منفی به صورت شبکه روی سقف و قبل از بتن ریزی قرار می گیرد

۳)میلگرد های منفی عمود بر جهت تیرچه ها قرار می گیرند

۴)میلگرد های منفی در امتداد تیرچه ها قرار می گیرند

نوع اعتراض:

طبق مقررات ملی، در صورت سوال باید از منابع معتبر استفاده شود; در حالی که سوال از منابع اعلام نشده طرح شده؛ از طرفی تمامی اساتید معماری نیز قادر به حل این سوال نیستن حتی با ۱۰ سال سابقه تدریس آیین نامه، چرا که تمامی آنها، این سوال را اشتباه حل کردند، واین سوال مفهومی، برای مهندس عمران ناظر و محاسبات می باشد.

در مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان، درخصوص میلگرد منفی جهت پاسخگویی به این سوال مطلبی وجود ندارد. فقط در مبحث ۸ توضیحاتی وجود دارد که برای پاسخ به این سوال قابل استفاده نمی باشد. میلگردمنفی از سرفصل های تخصصی سازه می باشدو درصلاحیت مهندسین محاسب عمران میباشد.حتی اگر داوطلب طبق اطلاعات مهندسی خود پاسخ این سوال را بداند به دلیل اینکه مبحث مقررات ملی ملاک عمل می باشد و آزمون دارای نمره منفی است داوطلبین از پاسخگویی خودداری نموده اند.

 

۴۲-برای اطمینان از از رفتار مناسب سازه ای در یک ساختمان بنایی غیرمسلح، حداکثر طول آزاد دیوار بین دو پشتبند و حداقل ضخامت پشتبند چقدر است؟  

۱)       ۵ متر – ۲۰۰ میلی متر- ۷۰۰ میلی متر

۲)      ۴ متر – ۲۵۰ میلی متر- ۳۵۰ میلی متر

۳)     ۵ متر – ۲۵۰ میلی متر- ۳۵۰ میلی متر

۴)      ۵ متر – ۲۰۰ میلی متر- ۸۳۰ میلی متر

نوع اعتراض:

طبق مقررات در سوال نگفته غیر مسلح آجری-سنگی یا خشتی، در حالی که در هر سه نوع فاصله پشتبند با هم فرق می کنند.

 

سوال ۴۸ -ساختمان کوچک رستورانی با تعداد کارکنان ۳ نفر (یک زن و دو مرد)که در طول روز هفتاد مراجعه کننده دارد ،در فضای یک پارک محله واقع شده است.حداقل تعداد سرویس بهداشتی(توالت) چند سرویس می باشد؟

۱)۱                      ۲)۲                    ۳)۴                            ۴) ۳

نوع اعتراض:

  بر اساس بند ۱۶-۲-۳-۱ صفحه ۲۷ و ۲۸ و جدول ۱۶-۲-۳-۲ “الف” صفحه ۲۹ مبحث ۱۶ گزینه ؟ صحیح است.

ایراد به این سوال مشخص نبودن جنسیت مراجعه کنندگان است; طبیعتاً نظر طراح محترم با توجه به کلید ارائه شده (گزینه ۴)، این است که ۷۰ نفر مراجعه کننده، ترکیبی از مرد و زن می باشند. در حالیکه داوطلب می تواند چنین تحلیلی داشته باشد, که کل مراجع کنندگان مرد یا زن هستند که در این حالت گزینه ۲ صحیح خواهد شد. بسیاری از داوطلبان در جلسه آزمون طبیعتا به این جدول و بند مربوطه در کتاب رسیدند، اما به علت مجهول بودن صورت سوال از جنبه بیان شده، در حل آن تردید نمودند و علیرغم صرف زمان طولانی برای تجزیه و تحلیل سوال یا این تست را پاسخ ندادند و یا گزینه اشتباه از نظر طراح محترم را انتخاب کرده اند. لذا خواهشمند است سوال مذکور حذف گردد.

بر اساس قسمت ث بند ۱۶-۲-۳-۱، باید برای مراجعان و کارکنان لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی شود.

 

۵۴-انواع آجرها به چه صورتهایی تهیه می شوند؟

۱) آجر رسی از پختن خشت خام ، آجر ماسه آهکی از فشردن مخلوط ماسه سیلیسی و آهک در قالب، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب با بخار زیاد به دست می آید

۲) آجر رسی از پختن خشت خام ، آجر ماسه آهکی از فشردن مخلوط ماسه سیلیسی و آهک در قالب با بخار زیاد، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب به دست می آید.

۳) آجر نسوز از پختن ماسه آهک در کوره، آجر رسی از پختن خشت خام ، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب با بخار زیاد به دست می آید.

۴) به عنوان پوشش عایق ورم کن استفاده می‌شود و به همین دلیل از بالا رفتن درجه حرارت عناصر ساختمانی که آن‌ها را پوشش داده جلوگیری می‌کند.

نوع اعتراض:

از نشریه ۵۵ مطرح شده که شامل منابع آزمون نمی باشد .

 

۵۶-کدام یک از توصیفات زیر در مورد پنبه کوهی غلط است؟

۱) از کانی‌های الیافی است و به صورت محدود در منسوجات و به عنوان ماده‌ای نسوز به کار می‌رفته است.

۲) عنصر اصلی آزبست است و در تولید نخ و کفشک ترمز اتومبیل مصرف داشته است.

۳) آنرا پنبه نسوز هم گفته‌اند و در تولید پارچه نسوز، پشم و نمد عایق حرارتی، کفپوش‌ها، کاغذ، پلاستیک و عایق‌های الکتریکی مصرف می‌شد.

۴) به عنوان پوشش عایق ورم کن استفاده می‌شود و به همین دلیل از بالا رفتن درجه حرارت عناصر ساختمانی که آن‌ها را پوشش داده جلوگیری می‌کند

نوع اعتراض:

از نشریه ۵۵ مطرح شده که شامل منابع آزمون نمی باشد .

 

۵۸-به منظور چگونگی اتصال دیوارهای خارجی در یک ساختمان با اسکلت بتنی به ستون های آن ،سه جزئیات A،BوC پیشنهاد شده است،مناسب ترین جزئیات کدام است؟

۱)از نظر قابلیت اجرایی هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.  

۲)B,A  

۳)C,B                                                                               

۴) C,A

نوع اعتراض:

جزئیات B و C به دلیل قالب بندی ، قابلیت اجرایی ندارد،

و صرفا جزئیات A  قابلیت اجرایی دارد، که در هیچ کدام از گزینه ها، به آن اشاره ای نشده است. البته گزینه های ۲ و ۴ نیز به دلیل اینکه در آنها B و C عنوان شده نادرست می باشد. در نهایت اینکه در سوال مربوطه گزینه صحیح وجود ندارد.

تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸

نمونه اعتراض به سوالات آزمون اجرا معماری – مهر۹۸
دفترچه کد E – شماره سوالات:  ۷ – ۱۸ – ۲۰ – ۳۲ – ۳۶ – ۵۶ – ۵۷ – ۵۸ – ۵۹
۷- ایا میتوان میلگرد ساده نمره ۸ از نوع S400 را به صورت کلاف با قطر ۱.۸۰ متر بسته بندی نمود؟ و اطلاعات مربوط به مشخصات میلگردها در این بسته ها به چه صورت ارایه می شود؟

۱)خیر- حداقل در سه پلاک فلزی و همراه با بسته میلگرد

۲)خیر- حداقل در دو پلاک فلزی و همراه با بسته میلگرد

۳)بله- حداقل در سه پلاک فلزی و همراه با بسته میلگرد

۴)بله- حداقل در دو پلاک فلزی و همراه با بسته میلگرد

نوع اعتراض:

طبق مبحٍث ۵ و مبحث ۹ ص ۲۷ میلگرد S400 آجدار میباشد ولی در صورت سوال قید کردن میلگرد ساده اشتباه است چراکه در ص ۲۵ مبحث ۹ قید شده است که میلگرد ساده فقط  در S240  به کار برده می‌شود و با توجه به سوالات قبلی که همه نکته داشتند، گمان کردند که نکته تست می باشد و گزینه خیر را انتخاب کردند.

 

۱۸-در نظر است یک ساختمان در یک معبر شیبدار اجرا شود.اگر اختلاف سطح نقاطA وB_  دویست۲۰۰ سانتی متر باشد، حداکثر ارتفاع مجاز تراز کف تمام شده ورودی اصلی ساختمان از نقطه A ميتواند چند سانتی متر بالاتر باشد؟

نوع اعتراض:

پاسخ های صحیح ۶۰ یا  ۲۰و یا حتی ۱۰۰می تواند باشد; چون در سوال موقعيت ورودی ذکر نشده است; اگر در شکل یا سوال طراح سوال موقعيت ورودی را مشخص می کرد ، گزینه ۳صحیح بود. بنابراين نمی توان نظر داد.

 

۲۰- حداکثر رواداری ناشاقولی ابعاد چاه آسانسور در چاه آسانسوری با ارتفاع ۳۰ متر و حداکثر رواداری توقف آسانسوردر تراز طبقه به چه میزان است؟

۱)رواداری ناشاقولی ۲۵ میلی متر و رواداری تراز توقف ۱۰± میلی متر

۲)رواداری ناشاقولی ۵۰ میلی متر و رواداری تراز توقف ۲۰± میلی متر

۳)رواداری ناشاقولی ۷۵ میلی متر و رواداری تراز توقف ۱۰± میلی متر

۴)رواداری ناشاقولی ۵۰ میلی متر و رواداری تراز توقف ۱۵± میلی متر

نوع اعتراض:

بند رواداری توقف اسانسور در تراز طبقه در صفحه ۳۱بند ۶-۳-۲-۱۵مربوط به افراد ناتوان جسمی حداکثر  ۱۰میلی متر است که در صورت سوال به کد معلول اشاره نشده است و در صفحه ۳۵بند ۲-۴-۶-۲-۱۵رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی حداکثر ۲۰میلیمتر ذکر شده است.

تذکر: لطفا سوآل ۵۷ معماری-نطارت مهر ۹۶ را با دقت حل کنید به اشتباه بودن این سوال پی خواهید برد.

 

۳۲- کدام یک از شرايط زیر در سيستم لوله کشی گاز برای یک مجتمع مسکونی صحیح است؟

نوع اعتراض:

طراح سوال  نگفته طراحی سيستم لوله کشی  گاز، فشار ضعیف یا فشار قوی بوده است .چرا که در مبحث ۱۷،صفحه ۳۷،

ردیف ۱۷-۴-۴-۸ می توان با تایید مهندس ناظر از مصالح مستعمل استفاده کرد.

 

۳۶- در یک تصرف تجمعی با بار تصرف ۱۰۰۰نفر که در هر طبقه دارای بار تصرف ۲۵۰نفر ميباشد. کدام گزینه در مورد تعداد و شرايط استقرار خروج ها صحیح است؟

نوع اعتراض:

اگرچه گزینه ۴صحیح می باشد اما گزینه ۳صحیح تر می باشد; چون کامل تر است. طبق مبحث ۳، صفحه ۷۸، جدول ۳-۶-۳-۳-۱۷، برای هر ۱- ۵۰۰ نفر حداقل ۲خروج نیاز می باشد و گزینه ۳صحیح تر می باشد.

ولی متاسفانه  بند ۳-۶-۱۴-۳ مبحث ۳، در صفحه ۱۲۴، از نظر  نگارش اشتباه است. (در هر تراز از تصرف های تجمعی دارای بار تصرف بزرگتر از ۳۰۰نفر)

در این بند هر تراز بیش از ۳۰۰ نفر یا کل تصرف بیش از ۳۰۰ نفر ،کدام صحیح است؟

بعلت نداشتن ويرگول، هر تراز بیش از ۳۰۰نفر خوانده می شود که به این ترتيب سوال اشتباه می باشد.

چون سوال  ۲۵۰ نفر در هر طبقه می باشد.

 

سوال ۵۶- ۵۷- ۵۸ – ۵۹

نوع اعتراض:

بعلت نداشتن کتاب دیتیل معتبر; به عنوان منبع و مرجع قابل استناد برای مهندسین، تمامی اساتید معماری با توجه به حل آنها در سایت های مختلف، هیچ کدام جواب صحیح را حل نکردند.

 

تجمع و اعتراض مهندسان به سوالات آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question